2008

01.01.2009 19:33

V roce 2008 bylo v knihovně registrováno celkem 144 čtenářů, z toho 37 dětí do 15 let. Celkem1 695 návštěvníků si vypůjčilo 3 708 titulů, z toho bylo 989 časopisů. Naučných titulů pro dospělé bylo zapůjčeno 1 134, beletrie 1 576, naučných titulů pro děti 316, beletrie pro děti 682. Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 3 977 knih, měla knihovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (cca 300 knih) a dalších 37 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihovní výpůjční služby.

Do knihovního fondů přibylo vloni 111 knih. Knihovna pravidelně odebírá 5 časopisů: Mateřídouška, Sluníčko, ABC, Praktická žena a Vlasta, několik časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, Maminka, Dům a byt, Země světa, National Geofraphic, Science  a další).

 

Počítače a internet:

Od 1.1.2008 je internet zdarma.  Ze služeb knihovny se tedy platí pouze kopírování, tisk, případně uložení na CD. Počítač využilo v knihovně celkem 494 návštěvníků. Od dubna 2008 máme v knihovně pro veřejnost 2 počítače s připojením na internet.

Od listopadu má knihovna na adrese www.knihovnanadejkov.estranky.cz vlastní webové stránky. Za loňský rok (resp. poslední dva měsíce roku) je zhlédlo celkem 879 návštěvníků