2009

01.01.2010 19:29

V roce 2009 bylo v knihovně registrováno celkem 136 čtenářů, z toho 40 dětí do 15 let. Celkem 1 270 návštěvníků si vypůjčilo 3 545 titulů, z toho bylo 1026 časopisů . Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 225, beletrie 1 465, naučných titulů pro děti 168, beletrie pro děti 631. Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4 349 knih, měla knihovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (cca 300 knih) a dalších přibližně 50 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihovní výpůjční služby.

Do knihovního fondu přibylo vloni 372 knih, zakoupených z rozpočtu obce, grantu z POV (regionální literatura) a dotace JČ kraje (za titul Knihovna roku), dále získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře, ZŠ Nadějkov a několika příznivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: Mateřídouška, Sluníčko, ABC, Praktická žena a Vlasta, několik časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, Maminka, Dům a byt, Země světa, National Geofraphic, Science  a další).

 

Počítače a internet:

Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS, díky němuž je veřejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo celkem 110 lidí.

Od listopadu 2009 máme v knihovně pro veřejnost tři počítače s připojením na internet. Internet v knihovně zcela zdarma. Ze služeb knihovny se tedy platí pouze kopírování, tisk, případně uložení na CD a disketu. Počítač využilo v knihovně celkem 321 návštěvníků.

Knihovna o svých akcích informuje na adrese www.knihovnanadejkov.estranky.cz, které v roce 2009 shlédlo celkem 2525 návštěvníků. Stránka knihovny na Facebooku má zatím 19 fanoušků, bohužel jen dva z Nadějkova.

Nové prostory

V říjnu prošla knihovna přestavbou, díky níž získala další místnost a přístup do obřadní síně, kterou může používat pro výstavy a při akcích pro děti. V nové místnosti jsou tři regály s regionální literaturou a informačními materiály, kopírka a počítač s připojením na internet. Stavební práce (bourání zdi silné 130 cm), nákup nástěnek a regionální literatury a pořízení notebooku s dataprojektorem byly financovány z Programu obnovy venkova, regály darovala knihovna v Táboře.