2010

01.01.2011 17:38

V roce 2010 bylo v knihovně registrováno celkem 144 čtenářů, z toho 48 dětí do 15 let. Celkem 1 518 návštěvníků si vypůjčilo 4 453 titulů, z toho bylo 1 521 časopisů . Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 332, beletrie 1 757, naučných titulů pro děti 212, beletrie pro děti 631. Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 3 855 knih, měla knihovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (cca 500 knih) a dalších 22 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihovní výpůjční služby.

Do knihovního fondu přibylo vloni 217 knih, zakoupených z rozpočtu obce, grantu z POV (regionální literatura), dále získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře, a několika příznivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: Sluníčko, ABC, 21. století-Junior, Praktická žena a Vlasta, několik časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, Maminka, Napsáno životem, Chatař a chalupář, Science  a další).

Během prázdnin bylo z knihovny vyřazeno celkem 713 opotřebovaných nebo zastaralých knih.

 

Počítače a internet:

Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS, díky němuž je veřejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo celkem 89 lidí.

Od loňského roku máme v knihovně pro veřejnost tři počítače s připojením na internet. Internet v knihovně zcela zdarma. Ze služeb knihovny se platí pouze kopírování, tisk, případně uložení na CD. Počítač využilo v knihovně celkem 206 návštěvníků.

Knihovna o svých akcích informuje na adrese www.knihovnanadejkov.estranky.cz., které v roce 2010 shlédlo celkem 1 377 návštěvníků. Stránka knihovny na Facebooku má 30 fanoušků.

 

Vybavení knihovny

Z grantu POV na Mikroregionální informační centrum jsme zakoupili regál na časopisy a koberec a polštáře do oddělení pro děti.