2011

01.01.2012 17:26

V roce 2011 bylo v knihovně registrováno celkem 146 čtenářů, z toho 39 dětí do 15 let. Celkem 1 098 návštěvníků si vypůjčilo 3 626  titulů, z toho bylo 1 093 časopisů . Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 289, beletrie 1 554, naučných titulů pro děti 157, beletrie pro děti 533. Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4 032 knih, měla knihovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (cca 500 knih) a dalších 47 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihovní výpůjční služby.

Do knihovního fondu přibylo vloni 177 knih, zakoupených z rozpočtu obce, získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře, a několika příznivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: Sluníčko, ABC, 21. století-Junior, Praktická žena a Vlasta, několik časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, Maminka, Napsáno životem, Chatař a chalupář a další).

V tomto roce nebyly žádné knihy z fondu vyřazeny.

 

Počítače a internet:

Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS, díky němuž je veřejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo celkem 75 lidí.

V současné době máme v knihovně pro veřejnost tři počítače s připojením na internet, bohužel dva z nich už dosluhují. Internet v knihovně zcela zdarma. Ze služeb knihovny se platí pouze kopírování, tisk, případně uložení na CD. Počítač využilo v knihovně celkem 160 návštěvníků.

Knihovna o svých akcích informovala na adrese www.knihovnanadejkov.estranky.cz, které v roce 2011 shlédlo celkem 912 návštěvníků. Stránka knihovny na Facebooku má 37 fanoušků.