2012

16.09.2014 22:36

Výpůjčky a knihovní fond:

V roce 2012 bylo v knihovně registrováno celkem 141 čtenářů, z toho 40 dětí do 15 let. Celkem 2 019 návštěvníků si vypůjčilo 3 951 titulů, z toho bylo 1 214 časopisů. Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 315, beletrie 1 628, naučných titulů pro děti 160, beletrie pro děti 634. Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4 214 knih, měla knihovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (cca 500 knih) a dalších 26 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihovní výpůjční služby. Do knihovního fondu přibylo vloni 284 knih, zakoupených z rozpočtu obce, získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře, a několika příznivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: Sluníčko, ABC, 21. století-Junior, Praktická žena a Vlasta, několik časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, Maminka, Napsáno životem, Chatař a chalupář a další). Z fondu knihovny by vyřazeny 102 knihy.

 

Počítače a internet:

Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS, díky němuž je veřejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo celkem 96 lidí. V současné době máme v knihovně pro veřejnost dva nové a jeden starší počítač s připojením na internet, je možné se připojit i na wi-fi z vlastního notebooku. Internet v knihovně je zdarma. Ze služeb knihovny se platí pouze kopírování, tisk, případně uložení na CD nebo disketu. Počítač využilo v knihovně celkem 116 návštěvníků. Knihovna o svých akcích informuje na adrese nadejkov.knihovna.cz, které v roce 2011 shlédlo celkem 957 návštěvníků. 

 

Akce pro veřejnost: 

Noc s Andersenem se letos konala 1. dubna a byla – jako obyčejně – na téma knížek, které s dětmi čteme: Pipi Dlouhá punčocha a Lichožrouti se vracejí. Protože v obou knížkách se hlavní postavy vypraví do Afriky, vyrobili jsme si africké masky, africké hudební nástroje a podívali jsme se tam také. Setkali jsme se s námořním kapitánem Dlouhou punčochou, námořníkem Fridolfem, domorodou ženou a divokými Uctívači lichožravé květiny. Noci se zúčastnilo 25 dětí z 1. až 7. třídy, s přípravou a organizací pomáhalo pět už dospělých dětí, dvě maminky a pan starosta.

Pouťová výstava byla věnována historii a současnosti Šlechtitelské stanice Větrov. připravil ji zejména ing. Ivo Našinec, který se ujal i exkurze dětí ze školy a vyprávěl jim o šlechtění trav a těžkých podmínkách, ve kterých se dříve na Větrově pracovalo.

Celoroční čtení knížek Pipi Dlouhá Punčocha (s menšími dětmi) a Lichožrouti (s většími dětmi) jsme v červnu zakončili malováním na trička a předáním diplomů a cen pro všechny zúčastněné. Navštívili nás dokonce živá Pipi a kapitán Dlouhá punčocha v parádní uniformě.

Týden knihoven byl v Nadějkově ve znamení začátku pravidelných akcí: čtení pro školku a školu, pojízdná knihovna a – nově – podvečerní čtení hororů. Od října čteme se všemi sedmnácti školními dětmi na pokračování Mluvící balík od Geralda Durrella, porovnáváme si znalosti v testech a kreslíme, malujeme, vystřihujeme... Velký dík patří Štěpánce Našincové, která všechny výtvarné práce vymýšlí, připravuje na ně materiál a dětem s nimi pomáhá. S dětmi ze školky se jednou za čtrnáct dní scházíme na čtení o zvířátkách, při kterém si vždycky vyrobí malou knížku s básničkou a obrázkem. Už jsme probrali sovu, psa, beránka, medvěda (plyšového), havrana a před Vánoci aktuálně zlaté prasátko... Pro starší děti je určeno páteční podvečerní čtení strašidelných příběhů. Vybrat něco, čeho by se opravdu bály, je docela oříšek, zatím jsme vyzkoušeli klasiku - Kytici Karla Jaromíra Erbena, děsivé pohádky Václava Říhy a bratří Grimů, E. A. Poea - i současného spisovatele příběhů pro mládež Anthony Horowitze.

Ke Dni poezie v pátek 11. listopadu přijel do knihovny předčítat ze své tvorby a promítnout několik svých filmů Mnoháček Zgublačenko (pseudonym autistickéo básníka Pavla Hlušičky).

Na Dni pro dětskou knihu v sobotu 3. prosince si děti mohly zasoutěžit o perníčky v zimních a vánočních testech, vyrobit si svíčku s Jardou Šitnerem, Jardou Šitnerem ml. a Danou Šitnerovou a poslechnout si čtení Terezy Horváthové. Četla ze své knížky Modrý tygr a vyprávěla o tom, jak ji psala, i o tom, jak se podle ní natáčel film, který se v kinech objeví v únoru.

Celý prosinec byla v knihovně prodejní výstava knih pro děti z nakladatelství Thovt a Baobab.

Pojízdná knihovna: Jednou měsíčně dochází knihovnice s bednou knih + časopisů do domu s pečovatelskou službou, v období říjen – květen jezdí i do osady Brtec, od prosince na trase pojízdné knihovny přibyla Starcova Lhota.