2013

16.09.2014 22:55

Výpůjčky a knihovní fond

V roce 2013 bylo v knihovně registrováno celkem 127 čtenářů, z toho 36 dětí do 15 let. Celkem 1183 návštěvníků si vypůjčilo 3 509  titulů, z toho bylo 713 časopisů . Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 302, beletrie 1 639, naučných titulů pro děti 179, beletrie pro děti 676. Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4 405 knih, měla knihovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (cca 500 knih) a dalších 35 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihovní výpůjční služby.
Do knihovního fondu přibylo vloni 191 knih, zakoupených z rozpočtu obce, získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře, a několika příznivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: Sluníčko, ABC, 21. století-Junior, Praktická žena a Vlasta, několik časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, Maminka, Napsáno životem, Chatař a chalupář a další).

Počítače a internet
Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS, díky němuž je veřejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo celkem 129 lidí. V současné době máme v knihovně pro veřejnost dva nové a jeden starší počítač s připojením na internet, je možné se připojit i na wi-fi z vlastního notebooku. Internet v knihovně je zdarma. Ze služeb knihovny se platí pouze kopírování, tisk, případně uložení na CD nebo disketu. Počítač využilo v knihovně celkem 243 návštěvníků.
Knihovna o svých akcích informuje na adrese nadejkov.knihovna.cz., které v roce 2013 shlédlo celkem 1173 návštěvníků.

Akce pro veřejnost
Pokračuje čtení pro předškoláky, které do knihovny chodí s paní učitelkou během školního roku každý druhý týden, od října i časteji. Čteme většinou o zvířátkách (pokaždé z jiné knížky), děti se učí básničky, ilustrují si vlastní „knížku“ (dvojlist s básničkou), kterou si vezmou domů a na závěr losují, co budeme číst příště. Se školními dětmi jsme do konce školního roku četli knížky Neplač, muchomůrko a Haló, Jácíčku od Daisy Mrázkové (1. a 2. třída) a Tobiáše Lolnesse od Thimothea de Fombelle (3. a 4. třída). Od října čteme  s 1. – 3. třídou Obra Dobra od Roalda Dahla a se 4. – 5. třídou pokračování Tobiáše Lolnesse (Elíšiny oči). Na čtení navazuje test a výtvarné dílničky. Noc s Andersenem byla také převážně na téma Tobiáše Lolnesse.
V rámci projektu „Naděje pro náměstí“ se v zimě pro školní děti konala beseda o historii domů na nadějkovském náměstí a lidech, kteří v nich žili. Na závěr děti vytvořily plán náměstí s jednotlivými domy a svou představou o tom, jak vypadala škola, kovárna, pekařství, koloniál, povoznictví nebo lihovar.
V lednu a únoru vystavovali v síni u knihovny Tatrmani ze Sudoměřic u Bechyně fotografie ze svých nevšedních akcí a výrobky z řemeslných dílen, které se v Sudoměřicích konají. Výstava navazovala na besedu s nejvýznamnějším Tatrmanem Josefem Brůčkem „Náves jako střed světa“  a byla součásti projektu obce „Naděje pro náměstí“. Téhož projektu se týkala i pouťová výstava, která vedle prací dětí představila porovnání starých a nových fotografií náměstí, jeho významné obyvatele a plány na jeho celkovou přeměnu, která byla v tomto roce zahájena. V říjnu vystavovali své velkoformátové fotografie památek Nadějkovska a Chyšecka studenti Grafické a multimediální laboratoře VŠE  a jejich profesor Stanislav Horný. Výstavu zahájili doc. Horný a P. Zdík, doplnily ji ukázky květinové vazba místní zahradnice Elišky Svobodové. Na zahájení přišlo přes třicet lidí, další si výstavu prohlédli při návštěvě knihovny nebo během voleb. Na výstavu navázala přednáška Ludmily Mikulové z táborského Husitského muzea: Kříže, kapličky, kaple - stavby s duchovním zaměřením na Táborsku.
Jako v minulých letech jezdila knihovna (tj. jedna bedýnka knih a časopisů v kufru auta) jednou měsíčně za čtenářkami a čtenáři do Brtce, Starcovy Lhoty a Domu s pečovatelskou službou.