Noc s Andersenem 2011

06.04.2011 23:23

Jak si ji zapamatovaly děti:

Noc byla v pátek a v sobotu 1. – 2. dubna. Začínalo to v 5 hodin. Šli jsme k Pohádkovníku a každá skupina (lvi, opice, sloni) zazpívala svou píseň a tance. Podle mapy, kterou nám dal Pohádkovník, jsme šli k námořníku Fridolfovi. Potom jsme se šli plavit po moři. V dutině stromu byly tři kusy mapy. Podle ní jsme šli ke stromu, kde byla provázková zpráva. Tam nám domorodá žena z vesnice Huba-Huba přečetla zprávu. Řekla nám, že musíme za tmy jít k Uctívačům. Šli jsme do hospody na večeři a potom do knihovny. Nejdřív jsme vydělávali peníze (mušle) různými soutěžemi. Byly to dva testy, pak přecházení bažiny, potom jsme hledali papírky v knihovně. Potom jsme vyráběli africké masky, protože od kapitána Efraima  Dlouhé Punčochy jsme se dozvěděli, že Uctívači nemají rádi cizince. Potom jsme vyráběli hudební nástroje. Pak jsme si naplnili flašky vodou a šli jsme na lichožrouty. Došli jsme k velkému buku a tam jsme našli část pokladu. Potkali jsme Kawu a řekla nám, že její kamarád Bumka nás dovede k Uctívačům. Tak jsme šli a viděli jsme světlo. Šli jsme k němu a viděli jsme oheň. U něj byli Uctívači a tančili. Tak jsme je pokropili a vzali zbývající část pokladu a šli jsme do knihovny. A tam jsme šli spát, jenže kluci byli vzhůru a blbli.

Ondra Černý

 

Sešli jsme se a rozdělili jsme se do třech skupin, jedna byla lvi, tygři a opice a pak jsme šli k Pohádkovníku a pak k Fridolfovi a pak jsme šli k námořníkovi. Napřed jsme pluli k Želvímu ostrovu a pak do Afriky a každá skupina našla jednu třetinu mapy a pak jsme ji seskládali dohromady a pak jsme šli ke Stromu pokladů a tam jsme našli provázkovou zprávu a tu umějí přečíst jenom domorodci a tak jsme šli k domorodé ženě a tam jsme jí udělali náramky z korálků a ta nám to za to přečetla a bylo tam napsáno, že musíme jít k pokladu u dubu, ale nesměl být na nebi měsíc a odešli jsme do hospody a tam jsme se najdeli a šli jsme do knihovny a tam jsme dělali nějaké soutěže, například přechod bažin a nějaké testy a tak dál, a pak jsme šli a přišli jsme asi tak v jednu hodinu a pak jsme šli spát, jedinej já, Jára, Mates, Lukyn, Onďa a martin jsme nespali. Ráno jsme si dali buchty a čaj a šli jsme domů.

Tadeáš Grym

 

 

Na Noci s Andersenem jsme byli rozdělený do 3 skupin, první. skupina se jmenovala opice, druhá Sloni a třetí jsem byla já, byli to Lvi. Potom jsme šli ke stromu Pohádkovníku, kde jsme našli mapu, která nás zavedla k Fridolfovi. Potom jsme pluli k želvímu ostrovu a potom do Afriky, kde každá skupina vzala jednu čtvrtinu mapy. Potom jsme šli ke Stromu pokladů, kde jsme našli provázkovou zprávu, kterou jsme nemohli přečíst, tak jsme šli za domorodou ženou, které jsme dali navlíknuté korálky a ona nám to za to přečetla. Potom do  knihovny. Tam jsme dělali různé soutěže. A když už byla tma, tak jsme vyrazili a přišli a šli spát. Protože jsme nemohli usnout, tak nám paní Černá četla horor, ale místo bání jsme se smáli a potom jsme nakonec usnuli. Ráno nás odebral taťka a museli jsme jet domů, ale stejně se mi to moc líbilo.

Dana Šitnerová

 

Noc s Andersenem se konala 1. dubna 2011. Dětí se sešlo asi dvacet pět. My jsme se rozdělili na tři skupiny, lvi, opice a sloni. Ten, kdo byl v nějaké skupině, tak si namaloval obrázek, aby se skupiny poznaly. Abysme našli kapitána, tak jsme museli jít za Fridolfem. Ten nám dal mapu a my jsme našli kapitána. Ten nás dovezl na Želví ostrov. Tam jsme našli kus mapy. Potom jsme šli na večeři, když jsme se navečeřeli, tak jsme  šli do knihovny a tam jsme dělali soutěže. Potom jsme šli hledat poklad. Našli jsme polovinu pokladu, ale další polovina byla u Uctívačů. Uctívače jsme zlili vodou. A vzali jsme si další polovinu pokladu.

Ondra Vačlena

 

Sešli jsme se, rozdělili jsme se na 3 skupiny. Pak jsme šli k Pohádkovníku, tam byla zpráva, abysme šli za Fridolfem a tam jsme si vyrobili korálky a šli jsme za kapitánem Dlouhou Punčochou. Jeli jsme přes moře na Žleví ostrov a tam odsud jsme si udělali lodě a pluli jsme ke stromu a tam jsme našli tři kousky dopisu a na nich byl Strom pokladů. Tam byly dárky, ale nějaký tam nebyly, pak jsme šli k lichožroutům a tam jsme   je polili vodou a vzali jsme si dárky a šli jsme do knihovny. Tam jsme hráli hry a šli jsme spát.

Lukáš Vačlena