Výběrové řízení

16.01.2015 16:44

Obec Nadějkov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice knihovníka/knihovnice s pracovní dobou 20 hodin týdně.

Místo výkonu práce: Nadějkov

Termín nástupu: 1.3.2015

Rámcová náplň práce:

 • Základní knihovnické služby
 • Meziknihovní výpůjční služba
 • Elektronická evidence knih
 • Správa internetových stránek obce
 • Správa všech prostor knihovny
 • Příprava a organizační zajištění všech akcí knihovny

Požadavky:

 •     SŠ nebo VŠ vzdělání humanitního směru
 •     výborná znalost české gramatiky a literatury
 •     odpovídající  všeobecný rozhled, znalost historie
 •     počítačová a informační gramotnost - práce s Internetem, znalost programů MS Office
 •     dobré komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování
 •     aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat
 •     samostatnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita
 •     morální bezúhonnost
 •     znalost práce s knihovnickým systémem Clavius výhodou
 •     znalost cizího jazyka vítána

Nabízíme:

 •     platové zařazení dle platných platových předpisů
 •     zajímavou kreativní práci

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

 •     vlastní návrh konceptu dalšího rozvoje knihovny a jejích aktivit v rozsahu nejvýše dvě strany A4
 •     strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 •     kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti

Lhůta pro podání přihlášky: do 11. 2. 2015 do 12.00 hodin

Způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášku s požadovanými doklady v obálce označené „Výběrové řízení knihovník/knihovnice - NEOTEVÍRAT", doručte osobně nebo poštou ve stanovené lhůtě na adresu Obecní úřad Nadějkov, Náměstí Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov.  (Rozhodující je termín doručení)

Kandidáta na pozici knihovník/knihovnice Obecní knihovny Nadějkov bude vybírat výběrová komise z přihlášek doručených do 11.2.2015 do 12:00. V případě, že komise doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván do druhého kola výběrového řízení. Termín druhého kola výběrového řízení bude vybraným kandidátům prokazatelným způsobem oznámen.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu a to i bez uvedení důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Vymezení pojmů:

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, životopise či motivačním dopise.

Ing. Arnošt Novák

 

V Nadějkově 14.1.2015