Ceník služeb


Základní služby

Půjčování knih a časopisů

zdarma

Přístup na Internet                              

30 min. zdarma osoba / den 

dále za každých započatých 

30 min. 50 Kč                 

Manipulační poplatek spojený s registrací

Registrační poplatek

zdarma

Poplatky z prodlení - upomínky

1. upomínka

10 Kč

2. upomínka

20 Kč

3. upomínka

50 Kč

Upomínací dopis

10 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.